วันที่ 6 มิถุนายน 2567 
สรุปเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024"  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คว้าเหรียญมาได้ทั้งสิ้น จำนวน  เหรียญ ดังนี้ 
4 เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4 เหรียญทองแดง   เป็นอันดับที่ 24 จาก 68 สถาบัน และอันดับที่ 3 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วม ทั้งนี้ มีบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกาย อีกทั้ง เป็นการสร้างสานความสัมพันธ์ที่ดีในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพการจัดต่อไป
ภาพ/ข่าว PR URU