มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธารบดี เป็นประธานในการเปิดงานและให้โอวาทนักศึกษา 

ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างซอฟสกิวให้กับผู้นำนักศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาระหว่างคณะและมหาลัย โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 80 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่9-10 มิถุนายน 2567 ณห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์