กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 จัดโครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ให้บุคลากรและนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรออนไลน์ อาชีพนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ปั้นคน ปั้นนักธุรกิจ สู่โลกออนไลน์
 ฉบับจับมือทำ สร้างรายได้ สร้างอาชีพโดยไม่ต้องลงทุน ด้วย TikTok 

โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีมวิทยากร ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา และได้รับเกียรติจาก คุณสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม FMS102 ชั้น 1
 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์