มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 และกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ 47 รูป และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (หลังเก่า)


ช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรชา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ช่วงบ่าย) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง


ช่วงเย็น วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี