ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567
อาจารย์และนักศึกษาสาขานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน Thailand Festival ครั้งที่ 3 ณ เมือง Leipzig  โดยมีนางวิภาวรรณ เบนนิแมน อัครราชทูต ได้เป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูต ณ  กรุงเบอร์ลิน เข้าร่วมงานและกล่าวเปิดงาน Thailand Festival ณ บริเวณ am V?lkerschlachtdenmal (อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชนชาติ) เมือง Leipzig ทั้งนี้ ในงานมีชาวเยอรมันและชาวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่น 
ภาพ/ข่าว สาขานาฏศิลป์ มรอ.