วันที่ 28 พฤษภาคม  2567
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน และในโอกาส ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิม ชั้น 2 อาคารพลาซ่า มาตั้งอยู่ใหม่ที่ อาคาร 12 เรือนต้นสัก ( เดิม ) โดยให้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 12  โดยมีรศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ภาพ/ข่าว PR URU