มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยอาจารย์เอกพงค์  วรรณจักร์ ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและถวายขันกัณฑ์เทศน์ ในพิธีสวดพระอภิธรรมและแสดงพระธรรมเทศนา ในงานปะเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์