ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ( ประเภทร้านกาแฟ ) ครั้งที่ 3