วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว PR URU