มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ”รักษา สืบสาน สงกรานต์ มรอ.๖๗“ โดยในช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เจริญพระพุทธมนต์ โดยคณะสงฆ์จากวัดอุตรดิตถ์ธรรมมาราม 

ต่อเนื่องด้วยพิธีรดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโส และอธิการบดี เพื่อสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในวันสงกรานต์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุกสนานสร้างความสามัคคีของทุกหน่วยงาน การประกวดลาบและส้มตำลีลาสร้างความสนุกสนาน ในบรรยากาศวันสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

PR.URU