เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )จำนวน 3 อัตรา