วันที่ 2 เมษายน 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

ภาพ/ข่าว PR URU