มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยท่าน รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบปีที่ 5 โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และมีนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์