27 มีนาคม 2567
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" กับส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมให้บริการวัดความดันโลหิต และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (ตลิ่งต่ำ) อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
ภาพ/ข่าว คณะพยาบาลศาสตร์