เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567
รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และการอำนวยการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ ณ โรงแรมทีเค  พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว PR URU