วันที่ 2 มีนาคม 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์สุทธิพันธุ์ แดงใจ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเตชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรติตถ์ เป็นประธานนำทุกภาคส่วน ประกอบพิธีวางพานทุ่มถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเตชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเทิตพระเกียรติ และยืนส่งบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือรงงานอุตรดิตถ์ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและนิทรรศการเทิดพระเกียรติขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
ภาพ/ข่าว PR URU