วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 
งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมจีน (เทศกาลตรุษจีน) ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานเทศกาลตรุษจีน โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาไทย และนักศึกษาจีน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศการตกแต่งธีมสีแดง และสัญลักษณ์ต่างๆของเทศกาลตรุษจีนและเพื่อให้นักศึกษาจีนสืบสานวัฒนธรรมเทศกาลตรุษจีน ณ ร้านอาหาร Brew up Cafe โครงการ OUM 
ภาพ / ข่าว PR. URU