วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ มูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์การแข่งขันกอล์ฟกอล์ฟชิงถ้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์“กอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โอเพ่น 67 ”
ณ  สนามกอล์ฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันและกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “กอล์ฟการกุศลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โอเพ่น ๖6” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ 50 ปี วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์และเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รวมไปถึงเพื่อดำเนินการสร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์
 ภาพ/ข่าว PR URU