วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับนายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบฯและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน