วันที่ 16 มกราคม 2567
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมคม ชมรมผู้ประกอบวิชาวีพทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาวีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คณะครูที่มาร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี
ภาพ/ข่าว PR URU