มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับ? ทีม? JA? นักศึกษา?สาขาวิศวกรรม?คอมพิวเตอร์? คณะเทคโนโลยี?อุตสาหกรรม?  มหา?วิทยาลัย?ราชภัฏ?อุตรดิตถ์? ได้แก่? นางสาวปิยะธิดา ซ้อนตะวัน? นางสาวรัชนีกร วันฟู? นางสาวปภาวี ดีป้อง?นายเดชาวัต แปลกเมือง? และนายกิตตินัย สันป่าเงิน? ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ? 1? พร้อมเงินรางวัล? 10,000? บาท? ในรอบ? Showcase and? Final? Competition ในโครงการ?บียอนโคดดิ้ง? 17? จังหวัดภาคเหนือ? ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบิ้วดิ้งโคดเดอร์? ซึ่งได้รับทุนจาก? บพค.? ในวันที่? 13? มกราคม? 2567? ณ? กิจกรรม? Play? Fun Fest: PMU-B CODING? ERA เซ็นทรัลพระราม? 9? จัดโดย? บพค.? และกระทรวง? อว.