URU NEWS
15 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร. นภาภรณ์ จันทร์สี  ผู้ช่วยอธิดารบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้ควบคุมทีมนักกีฬา บุคลากร และนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “เวียงพิงค์เกมส์” ครั้งที่ 33 ในช่วงเย็นของวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และกล่าวรายงานโดย ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.เชียงใหม่ 

ภาพ/อ.ธนโชค