วันนี้ที่ 15 มกราคม 2567
 รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี  มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและขวัญกำลังใจ ก่อนที่เหล่าทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา