วันที่ 14 มกราคม 2567 
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง เหรียญคณาจารย์ ทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 โดยมี รศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(วิทยาเขตทุ่งกะโล่)

ทั้งนี้ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอตรดิตถ์ ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 300,000 บาท มอบเงินเข้าโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส 30,000 บาท สนับสนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 20,000 บาท โดยมี คุณศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนมอบ และมอบเงินสนับสนุนกองพัฒนานักศึกษา และกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 20,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้ ด.ช.สุกฤษฎิ์ ศรีปานอินทร์ 72,000 บาท
ภาพ/ข่าว สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุตรดิตถ์