วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี บวงสรวง พิธีสงฆ์ และพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เพื่อระสึกถึงวีรกรรมที่
กล้าหาญของพระยาพีชัยดาบหัก  ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี
ภาพ/ข่าว PR URU