วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 
กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย นางสาวศศิรัศม์ เสือเมือง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 350 คน และได้รับฟังโอวาทรวมถึงอำนวยพรปีใหม่ จาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ชั้น 1 อาคารภูมิรายภัฏ 

ภาพ/ข่าว PR URU