วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ ศาลาพุทธอุตรมงคล  
ภาพ/ข่าว PR URU