มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์คนใหม่ คนที่ 58  
เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และรับฟังนโยบายแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์