วันที่ 5 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ และภายใจงานจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีถวายบังคม (ต่อเนื่องจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร) ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้
ภาพ/ข่าว PR URU