วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อ.ลับแล และติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของ จ.อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองลับแล เมืองมหัศจรรย์ของผลไม้ เมืองงาม 3 วัฒนธรรม บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก 2.โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ของประชาชน (Soft Power of Uttaradit) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด นำเสนอข้อมูลและบูทนิทรรศการ ต้นทุนวัฒนธรรม Local Soft Power Uttaradit  พร้อมแนวทางการพัฒนาศักยภาพและขับเคลื่อนสู่กระบวนการ Soft Power ระดับชาติ และนานาชาติ
PR.URU