วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 
งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ ได้นำโดย ผศ.ดร.ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมสืบสานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง  (Loy Krathong Festival 2023) โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชาวจีนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ณ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง และสวนสาธารณะหนองพระแล 
ภาพ/ข่าว งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ