วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ให้การต้อนรับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ในการตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเทิดไท้พระบิดาแห่งมาตรการช่างไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน 
ภาพ/ข่าว ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน