วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการประชุมกรรมการดำเนินการสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมพิชัยรณยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี นายพงษ์พิชัย แผ้วเกษมมธากุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม
ภาพ/ข่าว PR URU