มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี นำทับนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ ระหว่าง วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2566   ณ จังหวัดเชียงราย  โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  และในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมเปตองของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันรอบมหกรรม ในประเภทคู่หญิง 1 ทีม เดี่ยวชาย 1 เดี่ยวหญิง 1 และคู่ผสม 2 ทีมและวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 2 ชนิดกีฬา ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ รอบมหกรรม ระหว่าง วันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน) โดยมี ชนิดกีฬาเข้าร่วมรอบมหกรรม อีก 2 ชนิดกีฬา คือเรือพาย (กรรเชียงบก) และมวยสากลสมัครเล่น
ภาพ/ข่าว กองพัฒนานักศึกษา