มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนายทะเบียน กองบริการการศึกษา ร่วมการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 โดยมี นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

CR.PR.CMRU