ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในการทำงานโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์