วันที่ 31 ตุลาคม 2566
งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ นำโดย ผศ.ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตะวันตก (Halloween 2023) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมเทศกาลวันฮาโลวีน และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในเทศกาลวันฮาโลวีน สานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ ในวันอังคารที่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศรีพงษ์ปาร์ค ชั้น 2 ห้างศรีพงษ์ปาร์ค
ภาพ/ข่าว PR URU