วันที่ 23 ตุลาคม 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันคล้ายวันสวรรคต และเป็นผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"อันมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน "โดยมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ริมน่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/ข่าว PR URU