มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยอาจารย์ ดร.พิมพ์รดา  ธรรมีภักดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาพยาบาล ร่วมพิธีสงฆ์ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งและวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้บุกเบิกการพยาบาลของประเทศไทย ณ หอประชุมสักทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ภาพ/คณะพยาบาลฯ
ข่าว/PR.URU