วันที่ 14 กันยายน 2566
วิทยาลัยนานาชาติ และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ (Baise University) ปีการศึกษา 2566  โดย มี รศ.ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ICIT 
ภาพ/ข่าว PR URU