URU NEWS
13 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมจัดนิทรรศการการส่งเสริมคุณธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ รองอธิการบดี (ผู้แทนอธิการ) ร่วมงานตลาดนัดคุณธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีจังหวัดอุตรดิตถ์  "อุตรดิตถ์ เมืองคนดี มีวินัย ใฝ่สุจริต มีจิตอาสา"และเข้ารับเกียรติบัตรมนฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานนครั้งนี้ โดยมีนายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีฯณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

PR.URU