วันที่ 1 กันยายน 2566 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2566 โดยมี รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สมบัติ นพรัก เนื่องในโอกาสที่รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT
ภาพ/ข่าว